องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานรวม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2563-มีนาคม2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับและเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ทุนทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1