องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day [21 มกราคม 2565]
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [6 ตุลาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร [6 ตุลาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [6 ตุลาคม 2564]
ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง [5 ตุลาคม 2564]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ [14 กันยายน 2564]
ผู้บริหารร่วมให้กำลังใจประชาชนตำบลห้วยไร่เข้ารับการฉีดวัคซีน [6 กันยายน 2564]
ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้ผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [30 สิงหาคม 2564]
มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ศูนย์พักคอยตำบลห้วยไร่ ณ วัดโฆษาท่าช้าง [30 กรกฎาคม 2564]
ร่วมพิธีถอนกล้า-ดำนา เพื่อจัดงานบุญเจดีย์ข้าว ปี 2564 และปลูกฟ้าทะลายโจรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ [29 กรกฎาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7