messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยากำจัดยุงลายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจํดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านท่าหนองฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( กระดาษ A4 ) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อมาตรน้ำจำนวน 17 ตัว(วัสดุอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างราวกั้นข้างทาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยแต่งบ่อขยะ หมู่ที่ 13 ของ อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ใส่ของ 9 ช่อง)ศพด.อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างค่าจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำคลองหลง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน บพ 5979 ของ อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระบะ ทะเบียน กข-4933 ของ อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ อบต.ห้วยไร่ และ ศพด.อบต.ห้วยไร่ รวมจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กปฐมวัย ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ เอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายประปา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายประปา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประชุมสัญจรเพื่อนิเทศ ติดตาม การทำงานของส่วนราชการ ตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ของ อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างค่าซ่อมแซมค่าจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อชุดทำเนียบบุคลากรประจำ อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่่ที่ 3,4,9,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๐๘๐๒ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลห้วยไร่ จดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 5,6,11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายสนุทร ล้อมแพน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลห้วยไร่ จดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 9,10,13 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายธเนศ กงมล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กปฐมวัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลห้วยไร่ จดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,8,12 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายบัณฑิต มาวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
1 - 50 (ทั้งหมด 531 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่